SORB®XT Drain Cover MAT

Artikelnummers en Verpakkingen

Part No.: 100670
Drain Cover MAT
400 x 400mm
Toepassing: Snelle afsluiting Afvoer
Materiaal: PU
Gewicht: 1,4 kg
Afmetingen: 400 x 400mm

 

Part No.: 100671
Drain Cover MAT
500 x 500mm
Toepassing: Snelle afsluiting Afvoer
Materiaal: PU
Gewicht: 2,20 kg
Afmetingen: 500 x 500mm

 

Part No.: 100672
Drain Cover MAT
600 x 600mm
Toepassing: Snelle afsluiting Afvoer
Materiaal: PU
Gewicht: 3,20 kg
Afmetingen: 600 x 600mm

 

Part No.: 100673
Drain Cover MAT
700 x 700mm
Toepassing: Snelle afsluiting Afvoer
Materiaal: PU
Gewicht: 4,30 kg
Afmetingen: 700 x 700mm

 

Part No.: 100674
Drain Cover MAT
800 x 800mm
Toepassing: Snelle afsluiting Afvoer
Materiaal: PU
Gewicht: 5,60 kg
Afmetingen: 800 x 800mm

 

Part No.: 100674
Drain Cover MAT
800 x 800mm
Toepassing: Snelle afsluiting Afvoer
Materiaal: PU
Gewicht: 5,60 kg
Afmetingen: 800 x 800mm

 

Part No.: 100675
Drain Cover MAT
900 x 900mm
Toepassing: Snelle afsluiting Afvoer
Materiaal: PU
Gewicht: 7,10 kg
Afmetingen: 900 x 900mm

 

Part No.: 100676
Drain Cover MAT
1000 x 1000mm
Toepassing: Snelle afsluiting Afvoer
Materiaal: PU
Gewicht: 8,80 kg
Afmetingen: 1000 x 1000mm

 

Part No.: 100677
Drain Cover MAT
1200 x 1200mm
Toepassing: Snelle afsluiting Afvoer
Materiaal: PU
Gewicht: 12,70 kg
Afmetingen: 1200 x 1200mm

Video